Tag Archives: bài toán tĩnh trong ANSYS 12 chất lượng

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.2)

BÀI TOÁN TĨNH Đối với bài toán cơ học dạng tĩnh tức là phân tích vật thể ở trạng thái đứng yên dưới sự tác động của tải trọng, lực hay mômen lực. ANSYS sẽ phân tích bài toán và cho thấy được trạng thái ứng suất, biến dạng của chi tiết…Cũng có thể ứng […]