Mở file có đuôi .iso lên, tìm đến folder cdstartup mở nó ra, click để chạy: Bạn chọn…