a) Sửa chữa ngõng trục tới kích thước nhỏ hơn kích thước ban đầu, áp dụng cho các…