Cài đặt xong phần mềm rôi tiến hành crack như bên dưới. Cài đặt phần mềm này cũng…