Tag Archives: bộ video sưu tầm rhino

Lệnh dùng để vẽ đường Hyperbola

Kích chuột vào biểu tượng lệnh trên hình Trên trục hyperbola ta chọn 1 điểm làm đáy Hyperbola Kích theo hình vẽ điểm 2 và 3 theo tùy chọn của hình vẽ yêu cầu

1. Làm việc với thanh công cụ Osnap

Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác.   a.     với lựa chọn : End  ( cuối )   Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội thất […]