Thẻ: bộ video sưu tầm rhino

1. Làm việc với thanh công cụ Osnap

Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác.   a.     với lựa chọn …