Lúa mỳ là cây thuộc họ thảo mộc, có năng suất lớn nhất trong các loại cây lương…