1. Không quản lý thời gian tốt   Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng của các nhà…