Tag Archives: các loại Catia

Hướng dẫn lập trình tarô lỗ ren bằng phần mềm Catia

. Click nút Tapping ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page: 3. Click OK để tạo chu trình. Các đường kính đỉnh ren là đường kính lỗ có sẵn, khi chọn có thể để máy tự động nhận dạng hoặc có thể nhập bằng tay cũng OK.   2. Click chọn Machining Strategy […]

Các bước lập trình khoét rộng lỗ tại vị trí đằng sau một lỗ với Catia

1. Click nút Back Boring ICon. Hộp thoại hiện ra. – Toolpath sẽ di chuyển dụng cụ cắt như sau:– Geometry Tab Page: – Phải xác định tất cả các thông số hình học trên hình. 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập thông số hình học. + Di chuyển với tốc độ Rapid […]

Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường kính trên của mép vát, chiều sâu.Dao có hình như sau 2. Chọn Machining Strategy Tab Page : Có thêm điểm bù dao thứ 2 Second Compensation P2. – Chu […]

Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

1. Click nút Counterboring.Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Sự di chuyển của dụng cụ cắt sẽ như sau: 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công. – Các thông số tương tự như các chu trình trên + Di chuyển với tốc độ gia công […]

Hướng dẫn tạo chu trình khoan lỗ sâu trong Catia

Khi khoan thì chu trình phải thực hiện nhiều lần ăn dao-rút dao cho đến khi khoan hết lỗ. Mỗi lần Cut thì dao sẽ rút lên trên cùng khoảng an toàn đầu tiên rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển dao đến khoảng ăn dao an toàn của lần ăn dao tiếp theo […]

Lập trình phay theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng trong Catia

Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. Để tạo được chu trình chạy dao Toolpath theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng, cần phải định nghĩa các thông số sau: – Geometry : + Relimiting Element 1&2: 2 đối tượng (điểm, đường, cạnh) sẽ giới hạn đường Contour Profile khi tạo đường […]

Hướng dẫn tạo chu trình phay theo đường Curve cho trước bằng phần mềm Catia

1. Click nút Curve Following ICon. Hộp thoại hiện ra. – Để tạo chu trình phay theo đưòng Curve cần phải định nghĩa thông số sau: – Geometry : Thông số hình học. Click vào đường màu đỏ để chọn Curve cần tạo đường chạy dao. Click đúp vào Text 0mm để nhập chiều sâu […]

Tạo chu trình gia công thô một chi tiết Part từ một phôi thô bằng Catia.

Chương trình sẽ gia công thô cả chi tiết theo dạng hình học của chi tiết từ phôi thô đó. Click nút Prismatic Roughing. Hộp thoại xuất hiện. Click vào tab  để xác định các thông số hình học chi tiết. – Rough Stock: Xác định phôi thô, ở đây là xác định cả khối […]

Hướng dẫn lý thuyết, thực hành lập trình phay hốc Pocket từ A đến Z

Một chu trình Pocket có thể được tạo để gia công: + Closed Pockets: Dụng cụ cắt được giới hạn bởi đường bao kín cứng. + Open Pockets: Dụng cụ cắt ở vùng có ít nhất một đường bao mềm. 1. Closed Pockets: – Tạo một chu trình phay trong chương trình khi Pocket được […]

Ý nghĩa các nút lệnh trong quá trình chạy mô phỏng gia công Catia

– Mô phỏng ToolPath chu trình gia công. 1. Chọn chu trình gia công và Click nút Replay hoặc Right Click và chọn Replay trong Menu ngữ cảnh hiện ra. Hộp thoại Replay hiện ra: – Feedrate: Tốc độ dụng cụ cắt hiện thời. – X, Y, Z: Toạ độ mũi Tip dụng cụ cắt. […]