Tag Archives: các loại Jdpaint

Giới thiệu lệnh Sweep và ứng dụng trong Jdpaint

. Quét theo một đường dẫn Vẽ một hình tròn Vẽ một đường thẳng tại góc phần tư của đường tròn tạo với đường nối tâm 1 góc bất kì, để khi xoay 3D qua đường nối tâm ta có đường nằm trên không gian 3D. Chọn lệnh sweep one rail Chọn tiết diện là […]

Hướng dẫn sử dụng các tính năng lệnh networs trong Jdpaint

Giữ nguyên các đường vừa vẽ ta sẽ dùng lệnh spline 3D để nối các đường này, và thực hành cho lệnh Networks. Lệnh networs yêu cầu Các đường theo phương U Các đường theo phương V Nối 3 đỉnh ở dưới.   Nối 3 điểm ở giữa. Nối 3 điểm ở cuối. Chọn lệnh […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.   Các thông số khi đùn cần quan tâm Hướng đùn Khoảng cách Góc vát Các tùy chọn thêm là đùn theo hai hướng. Bịt kín phần trên Bịt kín phần dưới. Khi thay dổi góc vát, góc vát dương thì biên dạng sẽ thu […]

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các đường gốc vẫn còn, bạn rê chuột và kéo để thấy nó chồng lên nhau. 3.16 Region offset Region offset: Dùng để offset tất cả các biên dạng Offset cho […]

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Giới thiệu các tùy chọn lệnh expand trong Jdpaint

Tạo các biên dạng kín từ đường cho trước, ở đây có 3 cách để tạo như hình. Cuối cùng là tùy chọn cho góc. Tương tự như lệnh offset, bạn xem ở trên.           Bạn có thể kết hợp endpoints và Corner để có thể cho ra nhiều dạng đường […]

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại. Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend trong Jdpaint

Dùng để nối dài đường cho trước đến vị trí đường biên giới hạn. Cũng tương tự như lệnh trim, bạn chọn một hay nhiều biên mà muốn đường này nối dài tới. Nhấp chuột phải để hoàn thành chọn đường biên Chọn đường thẳng cần nối dài. Tùy chọn nối  dài theo điểm Chọn […]