Chương trình Macro Khái niệm về chương trình Macro. Macro thực chất là chương trình được lưu giữ…