Tag Archives: cách làm quy trình hoàn tất mài rà

Các quy trình hoàn tất mài rà

Mài rà Mài rà là quy trình mài được dùng để loại bỏ lượng dư rất nhỏ khỏi bề mặt kim loại cần có độ phẳng, độ chính xác và độ bóng cao. Mài rà có thể được thực hiện để: 1.       Tăng độ chống mài mòn cho chi tiết. 2.       Tăng độ bóng và […]