Tag Archives: cad/cam/cnc

Phần mềm hỗ trợ vẽ Cad

Việc thiết kế và hoàn thiện sản phẩm của các kỹ sư là rất quan trọng vì vậy phần mềm hỗ trợ cad là rất cần thiết.Phần mềm sẽ hỗ trợ thiết kế,hoàn công,cung cấp cho các kỹ sư kết cấu các bản vẽ kỹ thuật cuối cùng của các cấu kiện: móng, sàn và […]