Tag "cài đặt PhotoShop CS6"

Cấu hình máy tính cài đặt PhotoShop CS6

access_timeTháng Mười Một 15, 2015

Photoshop cs6 là một khá nặng mà cấu hình máy tính bình thường khó mà chạy mượt mà được. Cùng xem cấu hình máy tính có thể cài đặt Photoshop

menu
menu