Tag Archives: cài đặt PhotoShop CS6

Cấu hình máy tính cài đặt PhotoShop CS6

Photoshop cs6 là một khá nặng mà cấu hình máy tính bình thường khó mà chạy mượt mà được. Cùng xem cấu hình máy tính có thể cài đặt Photoshop CS6 nhé. Theo mình thì đây là cấu hình tối thiểu để cài đặt PhotoShop CS6. Hệ điều hành Windows để cài đặt photoshop cs6 Vi xử lý: Intel Pentium 4 hoặc […]