Vector pháp tuyến là vector vuông góc với một mặt phẳng, trong trường hợp các mặt cong thì…