Tag Archives: cân bằng động

Cân bằng động cho chi tiết quay trên Autodesk Inventor

Cân bằng động là làm cho trọng tâm của một vật trùng với trục quay của nó. Một chi tiết hay một cụm chi tiết quay với tốc độ cao cần được cân bằng động để giảm dao động khi làm việc. Ví dụ như đồ gá lặp trên máy tiện… Đây không phải chức […]