Colors Hệ thống sử dụng màu sắc để hiển thị bằng đồ thị các mục khác nhau được…