Tag "cần làm ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát"

Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

access_timeTháng Hai 25, 2014

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do: 1.       Biến dạng dẻo xảy ra trong

menu
menu