Tag Archives: cần làm các hệ thống điều khiển

Các hệ thống điều khiển

  Vòng hở và vòng kín là hai kiểu hệ thống điều khiển chính được dùng cho các máy CNC. Phần lớn máy công cụ được chế tạo có hệ thống vòng kín, bởi vì hệ thống này rất chính xác và có thể sản xuất ra chi tiết có chất lượng tốt hơn trên […]