Loài người đã sử dụng công cụ để cắt gọt kim loại hàng trăm năm nhưng chưa thực…