Thẻ: chỉ dẫn các hệ thống điều khiển

Các hệ thống điều khiển

  Vòng hở và vòng kín là hai kiểu hệ thống điều khiển chính được dùng cho các máy CNC. Phần lớn máy công cụ được chế tạo có hệ thống vòng kín, bởi vì …