Mặt phẳng khe hở- Phay Đây là vị trí mà dao sẽ chạy nhanh tới hoặc trước và…