Tag "Chọn chế độ cắt khi tiện CNC nhà xuất bản"

Chọn chế độ cắt khi tiện CNC

access_timeTháng Tám 30, 2013

Chọn chế độ cắt khi tiện. Nhìn chung, khi gia công trên máy CNC các bước chọn chế độ cắt cũng được tiến hành như

menu
menu