Toggle Pre-Selection Hightlighting Chế độ này làm nổi bật đối tượng trên màn hình như thể chúng đã…