Tag Archives: chức năng của Catia

Gia công ren bằng dao phay ren trong Catia

Tạo chu trình phay ren vít với dao phay ren vít. 1. Click nút Thread Milling ICon. Hộp thoại hiện ra: – Geometry Tab Page: 2. Chọn Machining Strategy ICon . – Chú ý rằng đường kính của lỗ có sẵn phải lớn hơn đường kính phần Cut của dao phay ren. – Toolpath của […]

Hướng dẫn lập trình tarô lỗ ren bằng phần mềm Catia

. Click nút Tapping ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page: 3. Click OK để tạo chu trình. Các đường kính đỉnh ren là đường kính lỗ có sẵn, khi chọn có thể để máy tự động nhận dạng hoặc có thể nhập bằng tay cũng OK.   2. Click chọn Machining Strategy […]

Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường kính trên của mép vát, chiều sâu.Dao có hình như sau 2. Chọn Machining Strategy Tab Page : Có thêm điểm bù dao thứ 2 Second Compensation P2. – Chu […]

Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

1. Click nút Counterboring.Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Sự di chuyển của dụng cụ cắt sẽ như sau: 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công. – Các thông số tương tự như các chu trình trên + Di chuyển với tốc độ gia công […]

Hướng dẫn tạo đường chạy dao theo Contour cạnh trong Catia

1. Chọn Profile Contour ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page: + Mặt màu đỏ để định nghĩa thông số hình học cần thiết cho chu trình. Các thông số hình học khác không bắt buộc. + Ngoài ra còn có Relimiting 1 & 2 để định ra giới hạn Toolpath được tạo. […]

Lập trình phay theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng trong Catia

Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. Để tạo được chu trình chạy dao Toolpath theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng, cần phải định nghĩa các thông số sau: – Geometry : + Relimiting Element 1&2: 2 đối tượng (điểm, đường, cạnh) sẽ giới hạn đường Contour Profile khi tạo đường […]

Các bước lập trình chạy dao giữa các điểm với Catia

. Click nút Point to Point ICon. Hộp thoại xuất hiện. 2. Chọn Strategy Tab Page . Trang này gồm 2 trang: – Motions: Tạo các điểm chuyển động của dao. Bao gồm một List các điểm với các thuộc tính cua nó. + Goto Point : Chọn các điểm dụng cụ cắt đi qua. […]

Hướng dẫn lập trình gia công mặt phẳng bằng Catia.

Click nút Facing Operation ICon. Hộp thoại hiện ra. Click Tab Geometry . – Offset on top: Offset từ mặt phẳng top (là mặt phẳng trên cùng của phôi). – Offset on Contour: Offset từ đường Contour xác định ra mặt face cần gia công. – Offset on Bottom: Mặt phẳng chi tiết cần được […]

Hướng dẫn lý thuyết, thực hành lập trình phay hốc Pocket từ A đến Z

Một chu trình Pocket có thể được tạo để gia công: + Closed Pockets: Dụng cụ cắt được giới hạn bởi đường bao kín cứng. + Open Pockets: Dụng cụ cắt ở vùng có ít nhất một đường bao mềm. 1. Closed Pockets: – Tạo một chu trình phay trong chương trình khi Pocket được […]

Ý nghĩa các nút lệnh trong quá trình chạy mô phỏng gia công Catia

– Mô phỏng ToolPath chu trình gia công. 1. Chọn chu trình gia công và Click nút Replay hoặc Right Click và chọn Replay trong Menu ngữ cảnh hiện ra. Hộp thoại Replay hiện ra: – Feedrate: Tốc độ dụng cụ cắt hiện thời. – X, Y, Z: Toạ độ mũi Tip dụng cụ cắt. […]