Thẻ: cnc

Tài liệu dạy CNC, khỏi lo thất nghiệp

Công nghệ CNC ở nước ta ngày càng phát triển. Các loại máy CNC được nhập về từ nước ngoài ngày càng nhiều. Dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động của mảng CNC cao. …

DevCad Cam Pro 1.11a | 15 Mb

  DevCad Cam Pro là một hệ thống hỗ trợ Cad/cam đầy đủ. Nó bao gồm tất cả các chức năng của devCad Proe, có cùng giao diện và các lệnh, nhưng thêm nhiều đặc …

Cấu trúc của máy CNC

Cấu tạo máy công cụ CNC về cơ bản giống máy công cụ truyền thống. Sự khác nhau ở chỗ các thiết bị liên quan tới quá trình gia công được điều khiển bời máy …
Lịch sử phát triển của máy CNC

Lịch sử phát triển của máy CNC

Ý tưỏng về điều khiển máy bằng các lệnh nhớ ở các máy CNC đã xuất hiện từ thế kỷ XIV, nó được phát triển và hoàn thiện dần cho đến ngày nay, với một …
Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Phương pháp lập trình Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính. Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC Lập trình theo bán …
Các thông số khi lập trình tiện CNC

Các thông số khi lập trình tiện CNC

CÔNG NGHỆ TIỆN NC trẽn máy tiện cơ bản cố 7 nguyễn công như sau : tiện mặt đẩu, tiện trụ , tiện rãnh, khoan, tiện lỗ, cắt đứt, tiện ren –  Dao tiện chương …