Tag Archives: cơ học đất

Các bước thao tác để kiểm tra bài toán ổn định mái dốc với Geoslope V5

Kiểm tra bài toán Ta cần kiểm tra việc xác định bài toán bằng SLOPE/W để chắc rằng các thông số và thiết lập được tạo đúng. Dùng lệnh Tools Verify để phân tích và tìm ra các sai sót trong bài toán tính ôn định dốc này. Các bước kiểm tra: 1. Chọn Verify […]

Các kiến thức cần thiết để sử dụng công thức trong SEEP/W của Geo Slope

Phần mềm Geo Slope có ứng dụng ưu việt trong các tính toán địa chất, cơ học đất dùng trong các ứng dụng tính toán và thiết kế nền móng. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn các nội dung cần biết trước khi bắt đầu tìm hiểu cách thao tác và sử dụng phần […]

Giới thiệu các tính năng tính toán cơ học đất, nền móng với phần mềm Geo Slope

Phần mềm Geo Slope có các công dụng vượt trội trong việc tính toán và cân bằng các điều kiệu và tính chất cô kết cấu cũng như các điều kiện về nhiệt độ và không khí… Bạn có thể kết hợp các công thức và tính năng một cách linh hoạt theo từng điều […]