Toolholder display Chuyển hiển thị của giá dao thành mở và đóng. Để hiển thị một giá dao…