Tag Archives: công nghệ bộ điều khiển bằng máy tính

Bộ điều khiển bằng máy tính

Bộ điều khiển bằng máy tính Sự điều khiển bằng số (NC) có thể được định nghĩa là phương pháp điều khiển chính xác hoạt động của máy công cụ bằng một chuỗi lệnh được mã hóa, gồm có chữ số, ký tự, và ký hiệu mà thiết bị điều khiển máy (MCU) có thể […]