Ưu điểm của mài tọa độ là: Có thể sửa được độ cong vênh các lỗ trong khi…