Tag Archives: công nghệ các góc dao tiện và khoảng hở

Dụng cụ cắt (p.2)

Các góc dao tiện và khoảng hở Sự hoạt động chuẩn xác của dao cắt phụ thuộc vào khoảng hở và góc thoát phoi, cắn được mài trên dao cắt. Mặc dù các gốc này thay đổi tùy theo vật liệu sử dụng, nhưng chỉ danh kỹ thuật là chung cho tất cả các dao […]