Nếu đang làm việc và học bên mảng cơ khí thì có thể bạn đã nghe qua Trung tâm…