Tag Archives: công nghệ hướng dẫn cài đặt và sử dụng ANSYS 12

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ANSYS 12

Cách cài đặt ANSYS 12 Tiến hành chạy file setup.exe, xuất hiện cửa sổ sau: Thực hiện các bước: 1  – Cài đặt các môi trường hỗ trợ cho ANSYS. 2  – Cài đặt ANSYS. 3  – Cài đặt giấy phép sử dụng (license server). Để cài đặt giấy phép sử dụng, chọn như chỉ […]