Thẻ: crack phần mềm phần mềm HYPERWORKS V10

Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm HYPERWORKS V10

  Cách 1: 1. Hoàn thành cài đặt phần mềm ALTAIR.HYPERWORKS.V10 bằng cách nhấnsetup.exe như các phần mềm thông dụng khác (lưu ý trong quá trình cài đặt lựa chọnLocal và Complete). 2. Copy file AltairHW90_illmarq.exe trong bộ cài vào thư mục cài …