Tag Archives: crack revit

Những lệnh và chức năng xây dựng kết cấu được cải tiến trong Autodesk Revit 2016

Tìm hiểu về những tính năng nâng cao của phần mềm phục vụ cho việc thiết kế và phân tích kỹ thuật. Giúp ích cho người đang học Revit trong việc tiếp cận nhanh với phiên bản mới. Thông tin thép: Phần cấu kiện trong Structural Section category cho việc tạo cột và khung kết cấucung […]

Hướng dẫn cài đặt và crack Autodesk Revit Architecture 2011

Revit Structue là một trong những phần mềm của hãng Autodesk phát triển, chuyên dùng để thiết kết cấu và mô hình kết cấu trong không gian ba chiều. Với khả năng như một phần mềm thiết kế đồ họa chuyên dụng cho kỹ sư kết cấu và khả năng giải bài toán kết cấu khi […]