Tag Archives: đá mài thế nào

Đá mài

  Chọn lựa đá mài Việc chọn đúng đá mài là điều cần thiết để hoàn thành tốt công việc mài. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa đá mài sử dụng, vài nguyên tắc chung như sau: Thân hoặc trục lắp đá mài càng ngắn càng tốt để đảm bảo độ […]