Tag Archives: dao tao creo

Lắp ráp tĩnh với Creo Parametric

Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly + Đặt tên cho file tại mục Name. + Click bỏ chọn tại dòng Use default template -> OK Để đơn vị trong môi trường thiết kế là mm, chọn dòng mmns_asm_design Để gọi đối tượng để lắp ráp, chọn Chọn Default […]

Tạo nhanh bản vẽ 2D với Creo Parametric

Chọn New-> Drawing  -> ok Tại Default Model: chọn Browse, duyệt đến đối tượng. Tại Speccify Template chọn use tem plate Tại Template chọn khổ giấy Tạo khung tên cho bản vẽ Chọn  tại tab Table Click vào hình chiếu trên bản vẽ, xuất hiện hộp thoại Drawing View Tại Model view names, chọn các […]