Tag "dao tao inventor"

Mô phỏng chuyển động trong Inventor bằng Dinamic Design Motion

access_timeTháng Mười Một 13, 2015

Dynamic Designer Motion (DDM) là một phần mềm mô phỏng động học và động lực học của cơ cấu máy, được dùng trong một số

menu
menu