Tag Archives: dao tao inventor

Mô phỏng chuyển động trong Inventor bằng Dinamic Design Motion

Dynamic Designer Motion (DDM) là một phần mềm mô phỏng động học và động lực học của cơ cấu máy, được dùng trong một số hệ thống CAD. Cơ cấu máy ở đây được xây dựng trên môi trường thực tại ảo. Với công cụ này, người kỹ sư không chỉ dừng ở khâu thiết […]