Phần mềm mô phỏng Hyperworks Hyperworks là một trong những phần mềm CAE nổi tiếng và được…