Tag Archives: đề án Cơ khí

Sao chép dãy – Lệnh Array AutoCAD Mechanical

Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh một điểm (Polar array), các dãy này được sắp đều nhau. Gọi lệnh Array bằng các cách sau: Khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp thoại Array, tùy vào […]

Xén một phần đối tượng – Lệnh Trim AutoCAD Mechanical

Lệnh Trim chỉ dùng để xén một phần đối tượng. Đoạn cần xén trong lệnh Trim được giới hạn bởi một hoặc hai đối tượng giao, nên lệnh này yêu cầu chúng ta cần phải có đối tượng giao. Gọi lệnh Trim bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh trim, chương trình yêu cầu […]

Vẽ hình chữ nhật – Lệnh Rectange AutoCAD Mechanical

Dùng để vẽ hình chữ nhật. Đặc điểm lệnh Rectang là 4 đoạn thẳng tạo nên hình chữ nhật là 1 đối tượng duy nhất Gọi lệnh vẽ hình chữ nhật bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh Rectang, chương trình yêu cầu ta xác định tọa độ gốc thứ nhất (điểm 1) và […]

CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN AutoCAD Mechanical

Khi bắt đầu thực hiện một bản vẽ ta luôn thực hiện các bước chuẩn bị như: tỷ lệ bản vẽ (Scale), định đơn vị (Units), giới hạn bản vẽ (Limit và Zoom All), tạo lớp (Layer), các biến kích thước (Dimvariables), kiểu chữ (Text Style), bảng tên … Để giảm bớt thời gian chuẩn […]