Là module thiết kế chi tiết máy trong Inventor, giúp người dùng thiết kế nhanh các chi tiết…