Thẻ: động lực học

Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D. Khớp nối Cam-Follower: Hộp thoại Cam-Follower Connection Definition Định nghĩa Cam1 và Cam2 Cam-Follower Properties Hình …