Được thành lập vào năm 1986, Genetic là một trong những học viện hàng đầu tại Singapore hoạt…