Thẻ: dụng cụ cắt chất lượng

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập Vật liệu dụng cụ cắt 1.        Các tính chất cần có của dụng cụ cắt 2.       Các nguyên tố hợp kim nào có trong dụng cụ cắt gọt tốc độ cao? …

Dụng cụ cắt (p.1)

Dụng cụ cắt Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả năng; 1.     Sử dụng chỉ danh kỹ thuật về dụng cụ cắt. 2.     Giải thích công dụng từng loại …