Tag Archives: ebook scan 3d

Phân loại dữ liệu scan đám mây điểm

Những loại đám mây điểm này thường phụ thuộc vào loại máy scan 3D mà bạn dùng, thường thì có thể chia làm 3 loại như dưới. Dạng ngẫu nhiên: KHi lấy điểm người ta lấy các điểm quan trọng trên mô hình mà không quét toàn bộ, nhằm tiết kiệm thời gian và chi […]

Các bước thiết kế ngược cơ bản

Phần thiết kế ngược là phần không đơn giản, các công nghệ liên quan cũng tốn kém hơn rất nhiều so với việc tự thiết kế, vì ngoài quy trình thiết kế bạn cũng cần đến dịch vụ quét mẫu, tất nhiên chỉ quét mẫu với các mô hình khó, còn không thì ta cứ […]