Tag Archives: file thực hành Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform

    Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.   Bảng điều khiển kết quả Để đánh giá kết quả của quá trình mô phỏng ta có thể click vào các nút điều khiển kết quả bên phải màn hình để […]