Tag "geoslope"

Các bước thao tác để kiểm tra bài toán ổn định mái dốc với Geoslope V5

access_timeTháng Một 28, 2016

Kiểm tra bài toán Ta cần kiểm tra việc xác định bài toán bằng SLOPE/W để chắc rằng các thông số và thiết lập được

Giới thiệu các tính năng tính toán cơ học đất, nền móng với phần mềm Geo Slope

access_timeTháng Một 21, 2016

Phần mềm Geo Slope có các công dụng vượt trội trong việc tính toán và cân bằng các điều kiệu và tính chất cô kết

menu
menu