Thẻ: gia công artcam

Chu trình khoan Artcam Pro 9

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí lỗ được xác định tại tâm vetor hình tròn, tại …

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với Resolution 2004 x 2004 và Thiết lập Datum ở tâm. …

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi là Bevel Carving. Đối với phần mềm artcam pro 9 …

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng Climb Mill hoặc Conventional của đường cắt. đối với open …

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng dụng này, ArtCAM Pro có nhiều tùy chọn để tạo …

Toolpath Templates Artcam Pro 9

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như 1 tập tin tpl. 1 Toolpath Template được lưu trước …

Post Processing Toolpath Artcam Pro 9

Giới thiệu The Đường chạy dao  được xuất trong Artcam sẽ được chuyển thành một số định dạng phù hợp với bộ điều khiển của máy CNC gọi là Post-Processing,  bạn thực hiện điều này …

Gia công 2D nâng cao Artcam Pro 9

Phần này sẽ bao gồm cả chu trình gia công 2D – 2.5D: Merge Đường chạy dao Copy Đường chạy dao Profile cut out using Bridges Hướng dẫn cách tạo nhiều đường chạy dao khác …