Tag Archives: gia công cnc

Hà Nội có chỗ nào dạy lập trình CNC tốt

Về CNC thì gồm có vận hành và lập trình. Vận hành thì khá dễ, chỉ khoảng một tuần là có thể đứng máy được. Còn về phần lập trình thì khá khó, học mót mà không có bài bản thì có khi cả năm vẫn chưa viết được một chương trình đúng nghĩa để […]

Gia công NX9_Xác định các thông số

Xác định các thông số chung là nhiệm vụ thiết lập cuối cùng sẽ thực hiện. Các thông số chung như tốc độ trục chính, bước tiến dao, và chiều sâu cắt được dùng chung giữa nhiều hoạt động.   Xác định dữ liệu gia công tự động. Các bước sau cho phép hệ thống […]

Gia công NX9_Tạo và lựa chọn dao cụ

Tạo dao cắt là nhiệm vụ thiết lập thứ tư. Có thể tạo dao trước hoặc trong quá trình tạo chu trình cắt. Sau khi tạo ra, các dao sẽ được lưu với chi tiết và luôn có sẵn để sử dụng khi cần thiết trong quá trình tạo chu trình. Tạo một dao Gia […]

Gia công NX9_Khai báo chi tiết cần gia công

Các bước này sẽ xác định hình dạng chi tiết bên trong phôi (WORKPIECE). Hình dạng chi tiết sẽ được sử dụng khi tạo các chu trình gia công. +ClickOKđểxácnhậnhộp thoại Part   Geometry.

Gia công NX9_Chọn thiết lập

Lựa chọn thiết lập là nhiệm vụ thứ hai. Việc này sẽ xác định Operation Navigator và cơ cấu lắp ráp. Vì chi tiết là khuôn dương: + Chọn tab File > New. + Click tab Manufacturing + Chọn hệ Millimeters từ danh sách Units. Có rất nhiều sự lựa chọn cho việc tạo một […]