Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly + Đặt tên cho…