Tag Archives: giao diện photoshop nhà xuất bản

Căn bản về giao diện người dùng của Photoshop

Rất nhiều công sức đã được bỏ ra cho giao diện người dùng của PTS trong quá trình gần 20 năm phát triển. Đã có sự biến chuyển từ giao diện công cụ 2 cột sang 1 cột và những bảng điều khiển có thể di chuyển được như hiện nay. Giờ chúng ta hãy […]